Cookie Policy

Bellaugello
Frazione Valdichiascio 10, 06024 Gubbio PG, Italië
book@bellaugello.com
+39 334 528 1154
P.IVA02988120545

Bellaugello met maatschappelijke zetel te Frazione Valdichiascio 10, 06024 Gubbio PG, Italië is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij het e-mailadres book@bellaugello.com.

Bellaugello vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Bellaugello content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Bellaugello wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Bellaugello online diensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Bellaugello u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Bellaugello wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen. Bellaugello heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Bellaugello online diensten , met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Bellaugello aanbiedt en die toegang geven tot Bellaugello content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Bellaugello kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Bellaugello online diensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Bellaugello op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

[cookie_audit category=”analytics” style=”winter” columns=”cookie,duration,description”]

[cookie_audit category=”advertisement” style=”winter” columns=”cookie,duration,description”]

[cookie_audit category=”necessary” style=”winter” columns=”cookie,duration,description”]

[cookie_audit category=”others” style=”winter” columns=”cookie,duration,description”]